Předány ceny internetové ankety

 
Byly předány ceny výhercům internetové ankety.
1. cena nákup v hodnotě 500,-Kč  Zdeněk Hurčík
2. cena nákup v hodnotě 400,-Kč Jaroslav Václavík
3. cena nákup v hodnotě 300,-Kč Zmeškal František
Děkujeme všem zúčastněným a přejeme příjemné nákupy u firmy Makovec a.s.