Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Denní studium

Tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou. Absolventi získají výuční list.

Podmínky přijetí ke studiu:

 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti,
 • průměrný prospěch z předchozího studia, ve kterém ukončil základní vzdělání.

Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Společnost Makovec a.s. poskytuje žákům (po podpisu stipendijní smlouvy) oboru řezník - uzenář tento stipendijní program:

 

 • odměna za produktivní práci žákům 1.-3. ročníků (+ prémie dle hodnocení)
 • motivační příspěvek vyplácený každý měsíc na základě hodnocení z praxe
 • finanční příspěvek na stravu
 • finanční příspěvek na dopravu
 • svačina na odborném výcviku zdarma
 • pracovní oděvy a obuv zdarma
 • finanční příspěvek na lyžařský nebo sportovně-turistický kurz ve výši 3000 Kč

 

Tento obor je možný studovat na SOS ProstějovSSPOS BrnoSOS Jeseník.
Více informací na www.sosprostejov.cz, https://charbulova.czwww.sosjesenik.cz.

Zkrácené - roční studium

Délka přípravy je jeden rok, jedná se o denní formu studia ve zkráceném studiu

Podmínky přijetí ke studiu:

 • střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou,
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti,
 • průměrný prospěch z předchozího studia, ve kterém ukončil středoškolské vzdělání.

Tuto formu studia je možné studovat na SSPOS Brno.
Více informací na https://charbulova.cz.

Zkrácené studium - celoživotní vzdělání

Jedná se o víkendový dvouměsíční rekvalifikační kurz - pro získání uplné profesní kvalifikace je nutnosplnit šest profesních kvalifikací. V pátek odpoledne je teorie, sobota a neděle je praktická ve čtrnáctidenních cyklech.

Každý kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace.

Tento kurz je možný studovat na SOS ProstějovSSPOS BrnoSOS Jeseník.
Více informací na www.sosprostejov.cz, https://charbulova.czwww.sosjesenik.cz.

Stipendijní program společnosti Makovec a.s. pro zkrácené formy studia

Společnost Makovec a.s. bude finančně podporovat zájemce o zkrácené formy studia. Se studentem se uzavře stipendijní smlouva ( pro tyto formy individuální ) na jejíž základě pak student setrvá ve společnosti po dobu, kterou ho společnost finančně podporovala při studiu.

 

Pro více informací nás kontaktujte na ucni@makovec.cz nebo telefonu 725 504 862.