Rhea Holding

Rhea Holding

Chov prasat v Rhea Holding je brán seriózně a zodpovědně. Holding se zaměřuje na odchov prasat Hypor. Na farmách holdingu je na 2000 prasnic. Ročně je odchváno 60 000 ks prasat. Na trh tak Rhea Holding dodá až 6 900 000 kg živé váhy vepřového.

Farmy můžete najít v obcích:

  • Dešná
  • Lhotice
  • Jazovice
  • Šafov
  • Jiřice u Miroslavi
  • a nově i v Častohosticích.

Na nové farmě v Častohosticích odchovává Rhea Holding chovné prasničky pro další chov. A to jak pro sebe, tak pro další české i zahraniční chovatele. To je možné i díky spolupráci s fy Hendrix Genetics.

Na všech farmách je kladen důraz na welfare zvířat a přísnou zoohygienu. Provozy jsou plně automatizované, vybavené technologií krmení Big Dutchman. Na žádné farmě nesmí chybět náhradní zdroj elektrické energie, pro případ havárie. 

Prasata mají pro Rhea Holding, který hospodaří na 22 tisících hektarech, ještě další důležitou roli a to je produkce organického hnojiva, kejdy. Kejda je důležitým zdrojem živin pro pěstované plodiny, přispívá k přirozené úrodnosti půdy. Díky dostatku organické hmoty dokáže půda zadržet a pojmout vodu v krajině. Statková hnojiva přispívají k soběstačnosti a menší závislosti na průmyslových hnojivech.

Uskupení Rhea Holding pod sebou sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností. Všechny subjekty spojuje jednotná koncepce, filozofie a vlastnická struktura. Na polích Rhea Holdingu je pěstováno 16 druhů plodin, farmy se soustředí na chov prasat, mléčného skotu a brojlerových kuřat. Podstatnou součástí Holdingu je i Rybářství Kolář hospodařící na 800 ha rybníků na Vysočině, produkce ryb z rybníků dosahuje v posledních letech v průměru 450 tun tržních a násadových ryb. Rybářství Kolář se také zabývá chovem lososovitých ryb. 

Stěžejní oblastí našich aktivit je zemědělství.

V současné době obhospodařuje 22 000 hektarů na jižní a jihozápadní Moravě, na jižním Slovensku a v jižních Čechách.

Činnost společnosti je od počátku orientována na klasickou zemědělskou výrobu.

 www.rheaholding.cz

Zpět na farmy