AGRO družstvo Sebranice

AGRO družstvo Sebranice

Chov prasat je provozován v dceřiné firmě PROVEM a.s., která má farmy v Kojetíně, Borku a Vladislavi. Základní stádo tvoří 1 700 ks prasnic Dan Bred a ročně se odchová 50 000 ks jatečných prasat.

Agro družstvo Sebranice hospodaří celkem na 3 500 ha půdy a živočišná výroba představuje velmi významnou část celkové produkce. Vedle chovu prasat provozuje Agro družstvo Sebranice dvě farmy mléčného skotu. Živočišná výroba, je vnímána jako nezbytná součást udržitelného zemědělství, protože produkce organických hnojiv přispívá k udržení dobré struktury půdy a zádrži vody v krajině.

Zpět na farmy