Rostěnice

Rostěnice

ROSTĚNICE, a.s. je moderní zemědělská společnost zabývající se rostlinnou prvovýrobou, živočišnou výrobou a provozem bioplynových stanic.

Hospodaříme na více než 10.000 ha půdy, využíváme nejmodernější techniku precizního zemědělství.

V moderních halách produkuje živočišná výroba ročně 6.000 ks prasat plemene DANBRED a 1.700.000 ks brojlerů.      K výkrmu používáme krmné směsi vyrobené ve vlastní míchárně krmných směsí.

Zpět na farmy