Historie

První zmínka o podnikání na začátku 19. stol.
Mostkovice - detail jižní části
Mostkovice - demografické údaje
První zmínka o podnikání na začátku 19. stol.

Prvním dohledaným dokumentem dokazujícím podnikání řezníka Františka Makovce (1792-1834) je záznam z 25. ledna 1822 v knize „Auen-Häußl“, česky „Lužní domky“, která pojednává o svépomocné výstavbě na jižním okraji obce Mostkovice na louce za říčkou Hloučelou. Tento záznam totiž zmiňuje stavbu jatek s výměrou 10 x 5 sáhů (19 x 9,5m), která patřila právě Františkovi Makovci - dům čp. 63.

ZAJÍMAVOST: Mimo jiné je zde uvedeno, že si obec Mostkovice vymiňuje od Františka Makovce na Císařské hody dodávat zdarma 30 liber (14 kg) masa, 15 liber vepřového (7kg) a 15 liber hovězího masa (7kg) a také 1 vědro piva (56,6l).

Oficiální dokumenty dokazující podnikání v 19. stol.

Prvním oficiálním dokumentem dokazujícím podnikání řezníků Makovců je doklad o placení živnostenské daně v Mostkovicích od roku 1853 Františkem Makovcem (1833-1882), synovcem Františka Makovce (1792-1834). Neméně důležitým důkazem pokračování rodinného řemesla je živnostenský list Václava Makovce (1859-1901), jakožto syna Františka Makovce (1833-1882) s živností v Seloutkách. Originály těchto dokumentů si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích. I v dalších generacích v 19. a 20. stol. se objevuje mnoho řezníků, např. Václav Makovec (1859-1901) měl všech pět synů vyučených řezníků. Nejmladším z nich byl i Alois Makovec (1898-1953), jehož syn Alois Makovec (1931-2023) se výrazně zasadil o obnovení živnosti po revoluci společně se svými syny, kteří společnost MAKOVEC řídí dodnes.

Doklad o placení živnostenské daně v Mostkovicích od roku 1853 Františkem Makovcem (1833-1882)
Doklad o placení živnostenské daně v Mostkovicích od roku 1853 Františkem Makovcem (1833-1882) - druhá strana
Živnostenský list Václava Makovce ze dne 17. dubna 1884
Fotografie před řeznictvím MAKOVEC
Nápis z na dodávce a první logo MAKOVEC
Začátek podnikání v roce 1991

Po uvolnění svobody podnikaní se v roce 1991 podařilo Aloisovi Makovcovi staršímu (*1931) obnovit řeznickou živnost a navrátit jméno Makovec do širokého povědomí. Svou živnost začal budovat v místě svých řeznických předků v obci Seloutky, kde začal se svými syny Aloisem, Stanislavem a Zdeňkem porážet vepřové i hovězí kusy dobytka. Současně zde vybudovali i nový provoz pro výrobu uzenin, kterou již v roce 1992 vybavili tehdy nejmodernějšími stroji zakoupenými ve Vídni. Nabídkou čerstvého masa a základního sortimentu masných výrobků začali zásobovat Prostějovsko, nejdříve jako fyzická osoba s živnostenským oprávněním a od roku 1992 jako veřejná obchodní společnost.

Centrál MAKOVEC v Prostějově – rok 1991

Se záměrem prodávat svoje výrobky ve své vlastní prodejně došlo ke koupi budovy s tradiční masnou v centru města Prostějova na Náměstí T.G. Masaryka. Tato masna se tak stala historicky první prodejnou firmy MAKOVEC. V dalších letech budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a stala se sídlem a administrativním centrem společnosti s moderně vybavenou prodejnou.

Centrál MAKOVEC v Prostějově – rok 1991
Nové prostory vybudované v roce 2019 pro oddělení maloobchodu a stavebního oddělení společnosti MAKOVEC
celkový pohled na jatečný závod v Kostelci na Hané
Jateční závod Kostelec na Hané – rok 1994

Začátek skromného, ale fungujícího provozu v Seloutkách vystřídal v roce 1994 větší provoz jatek a výroby uzenin vzniklý přestavbou bývalého zemědělského družstva v Kostelci na Hané. Vedení rozvíjející se firmy převzalo šest rodinných společníků, kteří aktivně pokračovali v duchu rodinného podnikání.

Celý areál jatečního závodu prošel od svého vzniku řadou rekonstrukcí, rozšiřováním a modernizací s cílem zajistit vysokou kvalitu. Je zde využívána moderní porážka a bourárny pro hovězí, vepřové i drůbeží. Pro skladování masa je kromě chladíren v případě potřeby využíván moderní mrazírenský sklad s šokovým zamrazovacím tunelem. K využití tuků slouží moderní tavírna pro škvaření sádla a výrobu dalších produktů. Hlavním pilířem pro výstup masa a dalších produktů z výroby je vybudované moderní zázemí vlastního vozového parku firmy MAKOVEC včetně mycí linky a vlastní čerpací stanice.

Závod výroby uzenin ve Smržicích – rok 1997

Postupem času prostory pro výrobu uzenin v Kostelci na Hané přestaly dostačovat a výroba byla přesunuta do nových prostor Závodu výroby uzeniny ve Smržicích. Dnes se tento provoz specializuje na produkci prémiové řady trvanlivých výrobků, u kterých se využívá například tradiční uzení na bukovém dřevě, které jim dodává nezaměnitelnou chuť domácích uzenin. Vše se děje v duchu firemního sloganu „Kvalita s tradicí“.

Tehdejší "moderní" kutr z roku 1994
Vozový park z roku 1997 - detail
Vozový park z roku 1997
Bureau Veritas
Logo Českých obranných standardů (ČOS)
Certifikovaný systém řízení kvality: ISO, HACCP – rok 2001

Od roku 2000 vytvořilo vedení společnosti MAKOVEC oddělení kontroly a řízení kvality, jehož hlavní náplní je implementovat aktuální požadavky ISO norem, legislativních požadavků HACCP a Českých obranných standardů (ČOS) do řízení firmy. Dokladem o vysoké úrovni řízení jakosti jsou vystavené certifikáty od mezinárodní certifikační společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION či certifikát Osvědčení o způsobilosti dodávek pro armádu ČR, díky němuž může společnost MAKOVEC dodávat Armádě České republiky. Všechny certifikáty si můžete prohlédnout zde.

Expanze na slovenský trh – rok 2009

Vstup na slovenský trh byl úzce spjatý se spoluprací s jedním z největších hráčů na poli hypermarketů ve Slovenské republice. Ten poskytnul své prostory k pronájmu nově vzniklé společnosti MAKOVEC, s.r.o., která dodnes působí ve Slovenské republice. V současné době je na Slovensku více než 10 prodejen.

Bánovce nad Bebravou
Závod masné výroby Držovice
Závod masné výroby Držovice 2019
Závod masné výroby Držovice 2019
Výroba uzenin
Výroba uzenin
Balící linka krájených uzenin a masných výrobků
Expediční sklad
Expediční sklad
Expediční sklad
Školící středisko MAKOVEC
Museum MAKOVEC
Museum MAKOVEC
Museum MAKOVEC
Museum MAKOVEC
Závod masné výroby v Držovicích – rok 2005–2011

S neustálým rozšiřováním prodeje a vizí centrálního zásobování vlastní sítě prodejen, došlo v roce 2005 k nákupu strategicky výhodného skladového areálu v Držovicích. Z jeho menší části se v roce 2006 vybudovalo reexpediční středisko. Následně došlo v roce 2011 k zásadnímu přesunu masné výroby ze Smržic do nově přestavěné výroby ve zbývající části původního skladu. Sloučením tak vznikl komplexní závod masné výroby využívající nejmodernější technologie, díky kterým se zde vyrábí kvalitní uzeniny a uzenářské speciality. V areálu ZMV se nachází i celofiremní školící středisko s multimediálním zázemím sloužící k pravidelnému školení zaměstnanců. 

Pro připomínku tradičního řeznického řemesla bylo v roce 2015 vytvořeno v prostorách závodu menší tematické museum od porážky po prodejnu.

100. prodejna - Prodejna Blansko - rok 2018

100. prodejna v maloobchodní síti MAKOVEC byla otevřena dne 21. 06. 2018 v Blansku. Tuto jubilejní prodejnu si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Bezesporu to dokládá dlouholeté úspěšné snažení vedení společnosti a všech jejich zaměstnanců. Nelze však opomenout ani kvalitu nabízených produktů a vysoký standard služeb o které dlouhodobě usilujeme. MAKOVEC – KVALITA S TRADICÍ: každý den čerstvé maso a uzeniny vysoké kvality.

Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Centrální sklad MTZ
Stavba
Skladový prostor s automatickými zakladači
Expediční část skladu
Dílčí kamerový systém
Centrální sklad MTZ a surovin - rok 2021

Vzhledem k neustálému rozvoji a expanzi společnosti MAKOVEC a.s. se vedení rozhodlo vybudovat nový centrální sklad pomocného materiálu a surovin pro své výrobní závody, administrativu, a především pro maloobchodní síť prodejen MAKOVEC. Centrální sklad se vyznačuje mnoha specifiky. Z důvodu omezené plochy pro výstavbu je sklad koncipován tak, že jeho podlaha se nachází pod úrovní okolního terénu. Veškeré naskladňování a vyskladňování obstarává dvojice automatických robotizovaných zakladačů a automatizovaného dopravníkového pásu s točnami. Navíc díky propracovanému kamerovému systému tak tento sklad zvládne obsluhovat pouze jedna proškolená osoba, a to jak lokálně, tak v případě potřeby vzdáleně z jakéhokoliv jiného pracoviště.

Logistické Centrum MAKOVEC - rok 2021

Na konci roku 2021 se společnosti MAKOVEC a.s. naskytla mimořádná příležitost v podobě koupě sousedního areálu Závodu masné výroby v Držovicích. V Roce 2023 tu proběhla první celofiremní akce s názvem 5M, které se účastnilo téměř 1000 zaměstnanců společnosti MAKOVEC a.s. 

LC MAKOVEC
LCM
LCM
LCM + ZMV
LCM - akce 5M 2023
Drůbeží bourárna - Kostelec na Hané
Drůbeží bourárna Kostelec na Hané
Drůbeží bourárna Kostelec na Hané
Drůbeží bourárna Kostelec na Hané
Drůbeží bourárna Kostelec na Hané
Drůbeží bourárna - Kostelec na Hané - rok 2023

V roce 2023 byla dokončena stavba dvoupodlažní drůbeží bourárny v areálu Jatečního závodu Kostelec na Hané. Bourárna je vybavena moderní linkou, která zaručuje zákazníkům společnosti MAKOVEC a.s. drůbeží výrobky té nejvyšší kvality.