Systém řízení jakosti

Pečlivé sledování kvality u surovin a hotových výrobků bylo vždy nedílnou součástí poctivého řemesla původních rodinných mistrů, na kterou chtěla nově vznikající společnost MAKOVEC navázat a rozvinout ji do současných legislativních i spotřebitelských trendů.

Od roku 2000 vytvořilo vedení společnosti MAKOVEC oddělení kontroly a řízení kvality, jehož hlavní náplní bylo v celé společnosti implementovat systém řízení kvality podle normy ISO 9001:1994. Při prvním certifikačním auditu v roce 2001 byly souběžně přezkoumány požadavky této normy i požadavky ministerstva obrany a k vydanému certifikátu ISO získala společnost MAKOVEC schválení pro zásobování armády ČR. Pro důkladnou kontrolu systému byla vybrána mezinárodní certifikační společnost BVQi, která již prověřila celou řadu renomovaných firem potravinářského průmyslu.

V roce 2018 se v celé společnosti recertifikoval systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a také systém HACCP. Certifikační oblast zahrnovala porážku a bourání jatečních zvířat, vývoj, výrobu a dodávání čerstvého masa a masných výrobků. Téhož roku bylo po auditu ze strany ministerstva obrany vydáno Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti nové osvědčení o způsobilosti dodávek pro armádu naší republiky. Legislativní připravenost závodů schválila Krajská veterinární správa Olomouc vydáním registračních čísel pro jateční závod CZ 934, pro závod výroby uzenin CZ 71920021. Nově byl v roce 2011 otevřen a schválen závod masné výroby v Držovicích s registračním číslem CZ 71770248.

Společnost Makovec a.s. využívá ke svému neustálému zlepšování všechny nejnovější informace v oblasti kontroly a vývoje v masném průmyslu. Rychlé provozní měření ve vlastní podnikové laboratoři spolu s výsledky odborných vyšetření v akreditovaných laboratořích doplňují pravidelné senzorické hodnocení vyráběných produktů.