Historie firmy

Představení společnosti vyrábějící produkty vysoké kvality s tradicí.

Jméno Makovec je na Prostějovsku spojováno s řeznickým řemeslem již od začátku 19. století. Tradice poctivého řeznického umu se v rodině přenášela z generace na generaci a neukončilo ji ani totalitní odebrání živnosti. Po uvolnění svobody podnikaní se v roce 1991 podařilo Aloisovi Makovcovi staršímu obnovit řeznickou živnost a navrátit jméno Makovec do širokého podvědomí. 

Začátek skromného, ale fungující provozu v Seloutkách vystřídal větší provoz jatek a výroby uzenin vzniklý přestavbou bývalého zemědělského družstva v Kostelci na Hané. Vedení rozvíjející se firmy převzalo šest rodinných společníků, kteří pokračovali v duchu rodinného podnikání. Zakoupená budova s tradiční masnou v centru Prostějova se stala jejich centrálou a sídlem společnosti. Rostoucí výroba uzenin se přesunula v roce 1997 do nedalekých Smržic a z ní se v roce 2006 oddělil nový závod expedice uzenin v Držovicích specializovaný jako distribuční centrum pro širokou síť více než 100 firemních prodejen a dalším stovkám odběratelů z Čech, Moravy a Slovenska.

V celé společnosti MAKOVEC a.s. pracuje přes 650 zaměstnanců, mezi něž patří i výborní absolventi středních a vysokých škol. Denní porážková kapacita jatečního závodu v Kostelci na Hané představuje až 1000 kusů vepřového omračovaného plynem a 30 kusů hovězího dobytka. Suroviny jsou zde zpracovávány na moderních linkách nové bourárny a skladovány s kapacitou 300 tun. Závod výroby uzenin ve Smržicích vyrábí trvanlivé výrobky a tradiční uzeniny klasickým uzením. V roce 2011 byl nově vybudován závod masné výroby v Držovicích, který splňuje nejvyšší hygienické standardy. S využitím nejnovějších technologických linek je zajišťována produkce velmi kvalitních uzenin a specialit, které se rozváží a prodávají nejen v sítí 100 firemních prodejen, ale i v celé naší republice a na Slovensku. 

Firemní heslo „kvalita s tradicí“ vychází z dlouhodobě budované strategie celé společnosti – nabízet zákazníkům velmi kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Tradiční výrobky a výrobní postupy aplikované do moderně vybavených provozů s vysokým hygienickým standardem představují pro spotřebitele jistotu opřenou o společný certifikovaný systém řízení jakosti a systém HACCP.