Odprodej použitých strojů

Odprodej použitých strojů v jatečním závodě

Bližší informace poskytne ing. Jan Kočíb na kocib.j@makovec.cz nebo na čísle: 582 373 219

Odprodej použitých strojů v závodě výroby uzenin

Bližší informace poskytne ing. Jiří Vrba na  vrba.j@makovec.cz nebo na čísle: 777 713 730. Foto zašleme na vyžádání. 

 Nabízíme:

  Plátkovačka TREIF 1121                          20 000 Kč               750 EUR

  Sponovací automat                                  50 000 Kč             1 950 EUR

  Etiketovací váha Digi                                50 000 Kč             1 950 EUR