Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Denní studium

Tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou. Absolventi získají výuční list.

Podmínky přijetí ke studiu:

 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti,
 • průměrný prospěch z předchozího studia, ve kterém ukončil základní vzdělání.

Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Společnost Makovec a.s. poskytuje žákům (po podpisu stipendijní smlouvy) oboru řezník - uzenář tento stipendijní program:

 

 • odměna za produktivní práci žákům 1.-3. ročníků
 • motivační příspěvek vyplácený každý měsíc na základě hodnocení z praxe
 • finanční příspěvek na stravu
 • finanční příspěvek na dopravu
 • pracovní oděvy a obuv zdarma
 • finanční příspěvek na lyžařský nebo sportovně-turistický kurz ve výši 3000 Kč

 

Tento obor je možný studovat na SOS ProstějovSSPOS BrnoSOS Jeseník.
Více informací na www.sosprostejov.cz, www.charbulova.czwww.sosjesenik.cz.

Zkrácené - roční studium

Délka přípravy je jeden rok, jedná se o denní formu studia ve zkráceném studiu

Podmínky přijetí ke studiu:

 • střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou,
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti,
 • průměrný prospěch z předchozího studia, ve kterém ukončil středoškolské vzdělání.

Tuto formu studia je možné studovat na SSPOS Brno.
Více informací na https://charbulova.cz.

Zkrácené studium - celoživotní vzdělání

Jedná se o víkendový dvouměsíční rekvalifikační kurz - pro získání uplné profesní kvalifikace je nutnosplnit šest profesních kvalifikací. V pátek odpoledne je teorie, sobota a neděle je praktická ve čtrnáctidenních cyklech.

Každý kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace.

Tento kurz je možný studovat na SOS ProstějovSSPOS BrnoSOS Jeseník.
Více informací na www.sosprostejov.cz, www.charbulova.czwww.sosjesenik.cz.

Stipendijní program společnosti Makovec a.s. pro zkrácené formy studia

Společnost Makovec a.s. bude finančně podporovat zájemce o zkrácené formy studia. Se studentem se uzavře stipendijní smlouva ( pro tyto formy individuální ) na jejíž základě pak student setrvá ve společnosti po dobu, kterou ho společnost finančně podporovala při studiu.

 

Pro více informací nás kontaktujte na ucni@makovec.cz nebo telefonu 725 504 862.