Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Denní studium

Tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou. Absolventi získají výuční list.

Podmínky přijetí ke studiu:

  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti,
  • průměrný prospěch z předchozího studia, ve kterém ukončil základní vzdělání.

Stipendijní program společnosti Makovec a.s.

Společnost Makovec a.s. poskytuje žákům (po podpisu stipendijní smlouvy) oboru řezník - uzenář tento stipendijní program:

As I don't like to spend a lot of time doing my homework, I try to find ways to avoid it. Fortunately, I've found this resource, where I can ask to do my assignments for me and get excellent results as soon as possible. It helps me study, and I like that I can do other things while professionals do my homework.

 

  • odměna za produktivní práci žákům 1.-3. ročníků
  • motivační příspěvek vyplácený každý měsíc na základě hodnocení z praxe
  • finanční příspěvek na stravu
  • finanční příspěvek na dopravu
  • pracovní oděvy a obuv zdarma
  • finanční příspěvek na lyžařský nebo sportovně-turistický kurz ve výši 3000 Kč

 

Tento obor je možný studovat na SOS ProstějovSSPOS BrnoSOS Jeseník.
Více informací na www.sosprostejov.cz, www.charbulova.czwww.sosjesenik.cz.

 

Pro více informací nás kontaktujte na ucni@makovec.cz nebo telefonu 725 504 862.